Система вищої освіти у Франції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено особливості системи вищої освіти сучасної Франції Розкрито основні напрямки та специфіку музичної освіти. В статье исследованы особенности системы высшего образования современной Франции Раскрыты основные направления и специфику музыкального образования. The article explores the features of the higher education system of modern France. The main directions and specifics of music education are disclosed.
Опис
Ключові слова
вища освіта, музична освіта, Франція, студентські роботи, музыкальное образование, Франция, студенческие работы, higher education, music education, France, student work
Цитування
Маркіна Н. В. Система вищої освіти у Франції / Н. В. Маркіна, О. М. Лукьянченко // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 48–49.