Невичерпний скарб. 2017 № 2 (2)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. Передбачені анонси заходів для читачів, знайомства з новими надходженнями видань, публікації творчих робіт, а також інша цікава інформація. Запрошуються студенти, викладачі, усі читачі до участі в роботі над наступними випусками бюлетеня. В бюллетене освещаются различные аспекты деятельности Научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды, раскрываются особенности её фондов. Предусмотрены анонсы мероприятий для читателей, знакомства с новыми поступлениями изданий, публикации творческих работ, а также другая интересная информация. Приглашаются студенты, преподаватели, все читатели к участию в работе над следующими выпусками бюллетеня. The bulletin highlights various aspects of the activities of the Scientific Library of the NSUU named after GS Skovoroda, the features of its funds are disclosed. There are announcements of events for readers, acquaintance with new publications, publications of creative works, as well as other interesting information. Students, teachers, all readers are invited to participate in the work on the next issues of the bulletin.
Опис
Ключові слова
невичерпний скарб, електронний бюлетень, газета, неисчерпаемый клад, электронный бюллетень, газета, inexhaustible treasure, electronic newsletter, newspaper
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. ХНПУ імені Г. С. Сковороди : вих. один раз у кварт. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека. – № 2 (2), берез. – 2017. – 4 с.