E-LEARNING TEACHING: SUPPORTIVE ONLINE COURSE ‘ENGLISH FASTPASS’

dc.contributor.authorKostikova, I.
dc.contributor.authorMiasoiedova, S.
dc.date.accessioned2023-09-15T15:18:59Z
dc.date.available2023-09-15T15:18:59Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractThe aim of this paper is to prove the hypothesis that in order to cope with the adversities and hardships and meet the demands of the wartime and pandemic challenges, a complex of tools and techniques has to be applied including new teaching strategies with the use of multimedia, mobile applications and employing learning possibilities of social networking sites, Google classroom tools and other instruments with online course “English Fastpass”. Methodology. In this research theoretical, empirical and statistical methods are used. Theoretical methods (analysis and synthesis) serve to analyze opportunities, advantages and disadvantages of social media as a new tool of teaching. Empirical ones (observation, testing, pedagogical experiment) provide conducting the experiment itself. Statistical methods (one sample test) helped make statistical analysis of the pedagogical experimental data. Results. The complex of tools and techniques to teach English is implemented effectively by online course “English Fastpass” aimed at preparing students for passing English Exam. The offered extra-class activities are definitely very successful: daily vocabulary and grammar tasks followed by weekly online analysis; challenges (one-week of three-week activities focused on improving general English proficiency and cultural awareness); exam boosters focused on practicing a particular exam task type; monthly webinars; quizzes and games. The resulting experimental data showed the significant progress in students' performance in both linguistic and intercultural competences, and specifically in use of English tasks. The final assessment in all English language practical skills, including the competence in intercultural communication, confirmed considerable advance of the all-language competences. Conclusion. The effectiveness of applying different unconventional extra-class activities is proven. They are followed by weekly online analysis. The most helpful of them for learning process are exam boosters, monthly webinars, quizzes and games. Using the visualisation techniques, influencing students' emotions and feelings, the abovementioned online course “English Fastpass” facilitates efficient acquisition and better memorizing along with the ability to use the knowledge in the appropriate tasks, which in the long run will help successful intercultural communication. Judging by the comments made by the students they would find such methods of teaching extremely encouraging and stimulating. Метою цієї роботи є доведення припущення про ефективне подолання викликів воєнного часу та труднощів пандемії завдяки застосуванню комплексу засобів і технологій, включаючи нові стратегії електронного онлайн навчання з використанням мультимедійних засобів, мобільних додатків, навчальних можливостей сайтів соціальних мереж, інструментів Ґугл-класу з альтернативним онлайн-курсом «English Fastpass». Методологія. У цьому дослідженні використовуються теоретичні, емпіричні та статистичні методи. Теоретичні методи (аналіз та синтез) служать для аналізу можливостей, переваг і недоліків соціальних медіа як нового інструменту навчання. Емпіричні (спостереження, тестування, педагогічний експеримент) призначаються для проведення самого педагогічного експерименту. Статистичний аналіз даних педагогічного експерименту здійснено за допомогою статистичних методів (t-тест). Результати. Комплекс засобів і технологій навчання англійської мови ефективно реалізує альтернативний онлайн-курс «English Fastpass», спрямований на підготовку студентів до складання іспиту з англійської мови. Пропоновані позааудиторні заходи є доволі успішними: це щоденні лексико-граматичні завдання з подальшим щотижневим онлайнаналізом; мовленнєві вправи (один тиждень із трьох цілеспрямовано на покращення загального рівня володіння англійською мовою та культурного занурення); екзаменаційні бустер-вправи, зосереджені на відпрацювання певного типу екзаменаційного завдання; щомісячні вебінари; вікторини та ігри. Отримані експериментальні дані показали значний прогрес успішності студентів як у лінгвістичній, так і міжкультурній компетентності, і, зокрема, у виконанні лексикограматичних завдань з англійської мови. Підсумкова оцінка з усіх практичних навичок англійської мови, включаючи компетентність в міжкультурній комунікації, підтвердила значний прогрес усіх мовних компетентностей студентів. Висновок. Доведено ефективність застосування альтернативних позааудиторних заходів, які мають супроводжуватися щотижневим онлайн-аналізом. Найбільш корисні для процесу навчання наступні: екзаменаційні бустер-вправи, щомісячні вебінари, вікторині, ігри. Використовуючи методи візуалізації, впливаючи на емоції та почуття студентів, пропонований онлайн-курс «English Fastpass» сприяє ефективному засвоєнню та кращому запам’ятовуванню англійської, а також здатності використовувати набуті знання на практиці у відповідних завданнях, що в довгостроковій перспективі сприятиме успішній міжкультурній комунікації. Судячи з відгуків студентів, вони вважають таке навчання надзвичайно обнадійливим та стимулюючим.
dc.identifier.citationKostikova I. E-Learning Teaching: Supportive Online Course ‘English Fastpass' / I. Kostikova, S. Miasoiedova // Educational challenges. – 2022. – Vol. 27, Iss. 2. – Pp. 91–104.
dc.identifier.issn2709-7986
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12469
dc.language.isoen
dc.publisherH. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
dc.subjectExtra-Class Activity
dc.subjectGoogle Classroom
dc.subjectM-Learning
dc.subjectMultimedia
dc.subjectSocial Networking Site
dc.subjectҐугл-клас
dc.subjectмобільне навчання
dc.subjectмультимедіа
dc.subjectпозакласна діяльність
dc.subjectсайт соціальної мережі
dc.titleE-LEARNING TEACHING: SUPPORTIVE ONLINE COURSE ‘ENGLISH FASTPASS’
dc.title.alternativeЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ: АЛЬТЕРНАТИВНІ ОНЛАЙН КУРСИ «ENGLISH FASTPASS»
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Kostikova I. E-Learning Teaching.pdf
Розмір:
427.18 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: