Value orientations of art throught the lens of social, political, historical aspects in the process of education

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article clarifies the features of the value orientations of art through the prism of social, political, historical aspects in the educational process. У статті з'ясовано особливості ціннісних орієнтацій мистецтва через призму соціальних, політичних, історичних аспектів в освітньому процесі. В статье выяснены особенности ценностных ориентаций искусства через призму социальных, политических, исторических аспектов в образовательном процессе.
Опис
Ключові слова
art orientation, historical aspects, political aspects, social aspects, educational process, орієнтації мистецтва, історичні аспекти, політичні аспекти, соціальні аспекти, освітній процес, ориентации искусства, исторические аспекты, политические аспекты, социальные аспекты, образовательный процесс
Цитування
Soloshenko-Zadniprovska N. Value orientations of art throught the lens of social, political, historical aspects in the process of education / N. Soloshenko-Zadniprovska // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук, наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 85–86.