КОРОТКИЙ НАРИС ЖИТТЯ ТА НАУКОВО–ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. М. БОГДАШИНОЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во Віровець А. П. «Апостроф»
Анотація
Стаття присвячена ювілею Олени Миколаївни Богдашиної – професора Історичного факультету кафедри Історії України, відображено короткий нарис її життя та науково-педагогічної діяльності. Статья посвящена юбилею Елены Николаевны Богдашиной – профессора исторического факультета кафедры истории Украины, отражён краткий очерк её жизни и научно-педагогической деятельности.
Опис
Ключові слова
Богдашина О. М., науково-педагогічна діяльність, історія України, історична освіта, Богдашина Е. Н., научно-педагогическая деятельность, история Украины, историческое образование, Bohdashyna E. N., scientific and pedagogical activity, history of Ukraine, historical education
Цитування
Гончарова О. С. Короткий нарис життя та науково-педагогічної діяльності О. М. Богдашиної / О. С. Гончарова // Позитивізм : рефлексії щодо класичної моделі історіописання : матеріали круглого столу, м. Харків, 29 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : Богдашина О. М. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Апостроф, 2016. – С. 264–276.