ВИЗНАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Львівська педагогічна спільнота»
Анотація
Європейський Союз вже досить тривалий час ефективно працює над розробкою та впровадженням механізмів офіційного визнання й сертифікації неформальної та інформальної освіти дорослих. Зокрема, розроблено нормативні документи щодо процесу визнання неформальної та інформальної освіти, функціонує освітня платформа «Europass», національні Центри «Europass», Національні координаційні центри Європейської системи кваліфікацій, Портал «Освітні можливості та кваліфікація в Європі», Панорама знань ЄС. Европейский Союз уже достаточно длительное время эффективно работает над разработкой и внедрением механизмов официального признания и сертификации неформального и информального образования взрослых. В частности, разработаны нормативные документы по процессу признания неформального и информального образования, функционирует образовательная платформа «Europass», национальные центры «Europass», Национальные координационные центры Европейской системы квалификаций, Портал «Образовательные возможности и квалификация в Европе», Панорама знаний ЕС. The European Union has been working effectively on the development and implementation of mechanisms for the official recognition and certification of adult non-formal and informal education for a long time. In particular, normative documents on the process of recognition of non-formal and informal education have been developed, the Europass educational platform, the Europass National Centers, the National Focal Points of the European Qualifications System, the "Educational Opportunities and Qualifications in Europe" Portal, the EU Knowledge Panorama function.
Опис
Ключові слова
безперервна освіта, освіта дорослих, нормативно-правове регулювання освіти дорослих, Європейський союз, формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, непрерывное образование, образование взрослых, нормативно-правовое регулирование образования взрослых, Европейский союз, формальное образование, неформальное образование, информальное образование, adult education, lifelong education, legal regulation of adult education, European Union, formal education, non-formal education, informal education
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Визнання неформальної та інформальної освіти дорослих в країнах Європейського Союзу / А. В. Боярська-Хоменко // Психологія та педагогіка : сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : зб. тез наук. робіт учасн-в міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 26–27 жовт. 2018 р. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2018. – Ч. 2. – С. 149–151.