ВИДИ ЗАОХОЧЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено провідні види заохочення викладачів закладів вищої освіти в Україні. З’ясовано, що до зазначених видів належать: матеріальні (премії, цінні подарунки, пільгові кредити та ін.), моральні (нагородження почесними званнями, медалями, грамотами тощо) та професійні (переведення на керівні посади, створення комфортних умов праці тощо) заохочення. The article identifies the main types of incentives for teachers of higher education institutions in Ukraine. The study has shown that these types include material (bonuses, valuable gifts, soft loans, etc.), moral (awarding honorary titles, medals, diplomas, etc.) and professional (promotion to management positions, creating comfortable work conditions, etc.) incentives.
Опис
Ключові слова
заохочення, викладач, ЗВО, Україна, incentives, teachers, higher education institution, Ukraine
Цитування
Ларіна І. О. Види заохочення викладачів закладів вищої освіти в Україні / І. О. Ларіна, Н. О. Шевченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 358–361.