Мотиваційні чинники академічної саморегуляції старших підлітків

dc.contributor.authorМозгіна, Н. І.
dc.date.accessioned2022-06-21T21:37:32Z
dc.date.available2022-06-21T21:37:32Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractВ роботі досліджуються регуляція вищіх психічних процесів, як психолого-педагогічний процес, розвиток саморегуляції у старших підлітків, що забеспечує самоорганізацію різних видів психічної активності (ініціювання, планування, організації, моделювання, програмування, моніторингу та оцінки, корекції та планування). Показано, що в основі саморегуляції навчальної діяльності лежать, передусім, мотиваційні та емоційно-вольові процеси. Розгляд академічної саморегуляції саморегуляції доцільно почати з аналізу особливостей мотивації навчання та мотиваційних чинників, які впливають на успішність навчання. Емпірично доведено, що існує від рівня сформованості академічної саморегуляції залежить рівень пізнавальної активності, яка проявляється під час виконання навчальних завдань, зіставляти поставлену мету та кінцевий результат. В работе исследуется регуляция высших психических процессов, как психолого-педагогический процесс, развитие саморегуляции у старших подростков, что обеспечивает самоорганизацию разных видов психической активности (инициирование, планирование, организация, моделирование, программирование, мониторинг и оценка, коррекции и планирование). Показано, что в основе саморегуляции учебной деятельности лежат прежде всего мотивационные и эмоционально-волевые процессы. Рассмотрение академической саморегуляции саморегуляции целесообразно начать с анализа особенностей мотивации обучения и мотивационных факторов, влияющих на успешность обучения. Эмпирически доказано, что от уровня сформированности академической саморегуляции зависит уровень познавательной активности, которая проявляется при выполнении учебных задач, сопоставлять поставленную цель и конечный результат. In the robot, the regulation of other mental processes is being achieved as a psychological and pedagogical process, the development of self-regulation among older children), which provides self-organization of young types of mental activity (innovation, planning, organizing, tapping, modeling, monitoring, programming It is shown that, in the basis of self-regulation, the initial activity is to lie, to rest, motivate and emotional-volitional processes. A look at the academic self-regulation of self-regulation is based on the analysis of the peculiarities of the motivation of newcomers and motivational officials, which infuse into the success of the present. It was empirically informed that, from the stage of the formation of academic self-regulation, to lay down the level of educational activity, how to appear before the hour of the visit of the chiefs of the employers, to set the set of such a good result.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМозгіна Н. І. Мотиваційні чинники академічної саморегуляції старших підлітків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. І. Мозгіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 54 с. : іл., табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7532
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідлітковий вікuk_UA.UTF-8
dc.subjectакадемічна саморегуляціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотивація навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнутрішня мотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectзовнішня мотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтроектована мотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectідентифікована мотиваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectподростковый возрастuk_UA.UTF-8
dc.subjectакадемическая саморегуляцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотивация обученияuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнутренняя мотивацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнешняя мотивацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтроектированная мотивацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectидентифицированная мотивацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectadolescenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectacademic self-regulationuk_UA.UTF-8
dc.subjectlearning motivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinternal motivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectexternal motivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectintrojected motivationuk_UA.UTF-8
dc.subjectidentified motivationuk_UA.UTF-8
dc.titleМотиваційні чинники академічної саморегуляції старших підлітківuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМотивационные факторы академической саморегуляции старших подростковuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMotivational factors of academic self-regulation of older adolescentsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції