ОСОБЛИВОСТІ ТИПОЛОГІЇ ДИСКУРСИВІВ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Вид. дім Д. Бураго
Анотація
У статті розглянуто різні підходи до розуміння поняття «дискурсивна одиниця», поглиблено його. На основі проаналізованих класифікацій дискурсивів у парадигмі дискурсології розроблено інтегровану типологію дискурсивів в епістолярному дискурсі, в якій поєднані структурний, функціональний і прагматичний підходи. В статье рассмотрены различные подходы к понятию «дискурсивная единица», углублено понятие дискурсива. На основе проанализированных классификаций дискурсивов разработана интегрированная типология дискурсивов в эпистолярном дискурсе, в которой объединены структурный, функциональный и прагматический подходы. The article deals with the understanding of the concept of the ‘discourse marker’, different approaches to which have been discussed, and thereafter the notion of the ‘discourse marker’ has been deepened. Existing classifi cations of discourse markers have been analyzed. On their basis the integrated discourse markers typology in epistolary discourse has been worked out, in which there have been incorporated structural, functional and pragmatic approaches.
Опис
Ключові слова
дискурсиви, епістолярний дискурс, зовнішня структурна рамка епістоли, внутрішня структурна рамка епістоли, організація дискурсу, авторизація дискурсу, дискурсивы, эпистолярный дискурс, внешняя структурная рамка эпистолы, внутренняя структурная рамка эпистолы, организация дискурса, авторизация дискурса, discourse, epistolary discourse, the epistle outer structural frame, the epistle inner structural frame, discourse organization, discourse authorization
Цитування
Невська Ю. В. Особливості типології дискурсивів в епістолярному дискурсі / Ю. В. Невська // Мова і культура : наук. журн. / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : КНУ, 2018. – Вип. 21, т. II (191). – С. 153–157.