До деяких питань щодо особливостей дисневротичного і дисгормонального патогенетичних синдромів в спортивній медицині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Мета дослідження – здійснити узагальнення наукових відомостей стосовно особливостей дисневротичного і дисгормонального синдромів та висвітленні практичних порад щодо медичної реабілітації хворих з даними патогенетичними проявами. Своєчасне й правильне застосування реабілітаційних методів лікування описаних вище патогенетичних синдромів сприяє швидкому розвитку компенсаторно-пристосувальних реакцій, оптимізації вегетативного тонусу й реактивності організму, стимуляції захисних механізмів та відновленню порушених функцій органів і систем. Для цього медична реабілітація хворого здійснюється через оптимізацію перебігу патологічного процесу, який дозволяє визначити форму реактивності патології й адекватну реабілітаційну тактику, коли оплата ресурсами здоров’я за якість одужання є мінімальною. The purpose of the study is to generalize scientific information about the features of dysneurotic and dyshormonal syndromes and highlight practical advice on medical rehabilitation of patients with these pathogenetic manifestations. Timely and correct application of rehabilitation methods of treatment of the pathogenetic syndromes described above contributes to the rapid development of compensatory and adaptive reactions, optimization of the vegetative tone and reactivity of the body, stimulation of protective mechanisms and restoration of impaired functions of organs and systems. For this, the medical rehabilitation of the patient is carried out through the optimization of the course of the pathological process, which allows to determine the form of reactivity of the pathology and adequate rehabilitation tactics, when payment by health resources for the quality of recovery is minimal.
Опис
Ключові слова
дисневротичний синдром, дисгормональний синдром, медична реабілітація, dysneurotic syndrome, dyshormonal syndrome, medical rehabilitation
Цитування
Мамотенко А. В. До деяких питань щодо особливостей дисневротичного і дисгормонального патогенетичних синдромів в спортивній медицині / А. В. Мамотенко, О. Є. Крисенко // Information and innovative technologies in education in modern conditions : Proceedings of the XXIV International Scientific and Practical Conference, Varna, Bulgaria, June 20–23, 2023. – Varna, 2023. – Pp. 163–168. – URL: https://isg-konf.com/information-and-innovative-technologies-in-education-in-modern-conditions/