Використання інтерактивної дошки на заняттях з англійської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
РВВ Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (ЦДПУ)
Анотація
Розкрито засади використання інтерактивної дошки на заняттях з англійської мови. Використання інтерактивної дошки сприяє формуванню у студентів компетенцій з мови й мовлення (читання й письма), в цілому позитивно впливає на ефективність навчання англійської мови, разом із розвитком мотивації й інтересу самих учнів. Раскрыто основы использования интерактивной доски на занятиях по английскому языку. Использование интерактивной доски способствует формированию у учащихся языковой компетенции (чтения и письма), в целом положительно влияет на эффективность обучения английскому языку, вместе с развитием мотивации и интереса самих учащихся. The present paper reveals basics of using the interactive whiteboard board in class English language. The use of an interactive whiteboard contributes to the formation of language competence in students (reading and writing); also Interactive Whiteboard has a positive effect on the effectiveness of teaching English, along with the development of students' motivation and interest.
Опис
Ключові слова
використання, ефективність, навчання, ІКТ, інтерактивна дошка, англійська мова, викладач, студент, использование, эффективность, обучение, ИКТ, интерактивная доска, интерактивность, английский язык, преподаватель, студент, use, efficiency, learning, ICT, whiteboard, English, teacher, student
Цитування
Костікова І. І. Використання інтерактивної дошки на заняттях з англійської мови / І. І. Костікова // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів : проблеми та стратегії : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Кропивницький, 15 лют. 2018 р. : зб. тез доп. [Електронний ресурс] / Центральноукр. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кропивницький : ЦДПУ, 2018. – С. 50–52.