Концепція «зеленої» економіки як наслідок розвитку та впровадження індустріальних технологій світу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Доповідь присвячена необхідності втілення „зеленої” економіки, подолання суперечностей, знаходження компромісу між економічним зростанням та екологічною стабільністю. The report is devoted to the need to implement a "green" economy, to overcome contradictions, to find a compromise between economic growth and environmental stability.
Опис
Ключові слова
«зелена» економіка, індустріальні технології, студентські роботи, "green" economy, industrial technologies, student work
Цитування
Сагіна Ю. В. Концепція «зеленої» економіки як наслідок розвитку та впровадження індустріальних технологій світу / Ю. В. Сагіна // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 56–57.