ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ БОБРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО (CASTOR FIBER LINNAEUS, 1758) В УМОВАХ ПЕРЕСИХАННЯ ЛІСОВИХ БОЛІТ ТА ОЗЕР НПП “СЛОБОЖАНСЬКИЙ”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено чисельність популяції бобра європейського. Моніторинг стану популяції бобра європейського на території лісових боліт та озер НПП «Слобожанський» показав, що у порівнянні з даними 2013 року (50 особин) кількість бобрів за останні роки знизилась. Про це свідчать багато покинутих ділянок, на яких раніше спостерігалася життєдіяльність бобрів, маленька кількість погризів на заселених територіях. Основною причиною цих змін є пересихання боліт та озер. The publication examines the size of the European beaver population. Monitoring of the state of the European beaver population on the territory of forest swamps and lakes of the Slobozhansky NPP showed that in comparison with the data of 2013 (50 individuals), the number of beavers has decreased in recent years. This is evidenced by many abandoned sites, on which beaver activity was previously observed, a small number of rodents in populated areas. The main reason for these changes is the drying up of swamps and lakes.
Опис
Ключові слова
бобер Європейський, популяції, Castor fiber Linnaeus, European beaver, populations
Цитування
Кравченко С. Є. Чисельність популяції бобра європейського (Castor fiber Linnaeus, 1758) в умовах пересихання лісових боліт та озер НПП «Слобожанський» / С. Є. Кравченко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 352–353.