Інструменти ефективної комунікації для викладачів іноземних мов педагогічного ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Ефективність традиційного авторитарного стилю в спілкуванні зі студентами різко знижується з приходом покоління Z до університетів, що призводить до цілої низки негативних наслідків, від зниження якості навчання до зміни напрямку та навчального закладу студентами. Разом із тим, викладацька спільнота не завжди володіє навичками конструктивного спілкування, що постають ефективною альтернативою застарілим інструментам, таким як загрози, шантаж, приниження. Мета статті – проаналізувати та продемонструвати викладачам іноземних мов педагогічних вищих навчальних закладів ефективні засоби конструктивної комунікації, що дозволять покращити якість їх професійної діяльності та підвисити конкурентоспроможність вітчизняної системи педагогічної освіти. У статті розглянуто 5 інструментів конструктивної комунікації та наведено конкретні приклади їх застосування на заняттях з іноземної мови у вищому навчальному закладі педагогічного спрямування. Ненасильницьке спілкування (формулювання висловлення від першої особи, експліцитне вираження емоцій, потреб та вимог), Я-повідомлення (формулювання висловлення від першої особи) являють собою конструктивну альтернативу оціночним судженням та є інструментами, що дозволяють надавати ефективний та неконфліктний зворотній зв’язок студентам, віддавати вказівки у максимально прийнятній для адресатів формі. Постановка цілей за SMART запропонована як модель, що легко інтегрується до ненасильницького спілкування, і дозволяє якісно формулювати навчальні цілі. Позитивне обрамлення та точна похвала містять конкретні рекомендації щодо типових проблемних зон у наданні зворотного зв’язку та націлені на встановлення та утримання сильної позиції викладача, стимулювання бажаних типів поведінки студентів, мінімізації конфліктів у ході навчальної діяльності. З метою максимального підвищення практичної цінності дослідження, усі комунікативні інструменти розглянуто на прикладах 6 типових робочих ситуацій, що виникають у процесі вивчення іноземних мов. The effectiveness of authoritarian communication strategies (threats, blackmail, screaming, humiliation), still used in education, is decreasing with the advent of generation Z, which highly values constructive communication styles, and tends to consider them as a priority factor when choosing a place of work or study. The purpose of the article is to demonstrate the tools of constructive communication to teachers of pedagogical universities that they can actively use in teaching and pass on to students for their further professional activities. The article deals with the issue of the means for constructive communication and their application in teaching foreign languages. Non-violent communication, and I-Message, which is in the fact that the statement is formulated in the first person, are considered as tools to give clear feedback in the most acceptable for students form. As well as those that help teachers and students to save resilience due to empathy, auto-empathy, awareness of their own needs, reduction of stress level. Setting goals for SMART is proposed as a tool for effectively setting clear, measurable, achievable, relevant, and time-limited learning objectives. Positive framing and accurate praise, containing clear recommendations for providing feedback and correcting student behavior, are tools that allow a teacher to remain a strong position, but to interact effectively with students, helping them learn the necessary life and learning skills. The combination of tools allows to establish high-quality relationships with students, reduce stress on all participants in the educational process, create a positive climate and work atmosphere in the classroom.
Опис
Ключові слова
ненасильницьке спілкування, Я-повідомлення, викладання іноземних мов, конструктивна комунікація, non-violent communication, I-Message, teaching foreign languages, constructive communication
Цитування
Бельмаз Я. М. Інструменти ефективної комунікації для викладачів іноземних мов педагогічного ЗВО / Я. М. Бельмаз, І. С. Сергєєва // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 3–14.