Історичні мотиви в ліриці Ліни Костенко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано історичні мотиви в поетичній творчості Ліни Костенко. Слід зауважити, що характерною рисою, яка вирізняє творчість Л. Костенко, є поєднання минулого із сьогоденням, їхнє балансування на межі реальності та легенди. Для поетеси кожна подія минулого – це національна пам'ять, наше теперішнє та майбутнє. Автором были проанализированы исторические мотивы в поэтическом творчестве Лины Костенко. Следует заметить, что характерной чертой, которая отличает творчество Л. Костенко, является сочетание прошлого с настоящим, их балансирование на грани реальности и легенды. Для поэтессы каждое событие прошлого - это национальная память, наше настоящее и будущее. The author analyzed the historical motives in the poetic work of Lina Kostenko. It should be noted that the characteristic feature that distinguishes L. Kostenko's work is the combination of the past with the present, their balancing on the verge of reality and legend. For the poetess, every event of the past is a national memory, our present and future.
Опис
Ключові слова
українська література, історичні мотиви, лірика, Костенко Л., студентські роботи, украинская литература, исторические мотивы, лирика, студенческие работы, Ukrainian literature, historical motives, lyrics, Kostenko L., student work
Цитування
Черногуз Ю. К. Історичні мотиви в ліриці Ліни Костенко / Ю. К. Черногуз // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 113–115.