Google Apps як засіб вивчення систем рівнянь у 9-му класі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Розкрите поняття Google Apps як засіб вивчення систем рівнянь у 9-му класі. Раскрыто понятие Google Apps как средство изучения систем уравнений в 9-м классе. Disclosed the concept of Google Apps as a means of studying systems of equations in the 9th grade.
Опис
Ключові слова
математика, Google Apps, система рівнянь, 9-й клас, студентські роботи, математика, Google Apps, система уравнений, 9-й класс, студенческие работы, mathematics, Google Apps, system of equations, 9th grade, student work
Цитування
Корюкова С. І. Google Apps як засіб вивчення систем рівнянь у 9-му класі / С. І. Корюкова // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 150–156.