Фізкультурні хвилинки - як засіб профілактики захворювань хребта та збереження здоров’я під час дистанційного навчання студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
Використання фізкультхвилинок як способу профілактики захворювань хребта та збереження здоров’я людини при довготривалому сидінні за комп’ютером, в умовах учбового процесу дистанційної форми під час карантину є досить актуальним. В статті наведені вправи, які рекомендується виконувати студентам для профілактики захворювань хребта та запобіганню втоми. Использование физкультминуток как способа профилактики заболеваний позвоночника и сохранения здоровья человека при длительном сидении за компьютером, в условиях учебного процесса дистанционной формы во время карантина является весьма актуальным. В статье приведены упражнения, которые рекомендуется выполнять студентам для профилактики заболеваний позвоночника и предотвращению усталости. The use of physical education as a way to prevent diseases of the spine and maintain human health during prolonged sitting at a computer, in the conditions of the educational process of the remote form during quarantine, is very relevant. The article provides exercises that are recommended for students to prevent diseases of the spine and prevent fatigue.
Опис
Ключові слова
хребет, сидіння, втома, перерва, збереження здоров’я, позвоночник, сидение, усталость, перерыв, сохранение здоровья, spine, sitting, fatigue, break, health preservation
Цитування
Клименченко В. Г. Фізкультурні хвилинки - як засіб профілактики захворювань хребта та збереження здоров’я під час дистанційного навчання студентів / В. Г. Клименченко, С. С. Блізнюк // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 23–24 квіт. 2020 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2020. – Вип. 1. – С. 86–88.