З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
За темою «Тіла обертання», які вивчаються у школі, зібрано досить мізерний історичний матеріал, який би відображав вивчення кожного з елементарних тіл обертання окремо. В даній роботі прове- дено систематизацію історичного матеріалу на тему та виділено характерні етапи вивчення кожного тіла, а саме, циліндра, конуса та кулі за часів становлення геометрії як науки. Також представлені цікаві факти про елементарні тіла обертання та їх основне застосування в різних галузях науки і життєдіяльності як у давнину, так і в теперішній час. On the topic « the Bodies of Rotation», which are studied in school, collected a rather meager historical material that would reflect the study of each of the elementary bodies of rotation separately. This paper systematizes the historical material on the topic and identifies the characteristic stages of the study of each body, namely, the cylinder, cone and sphere during the formation of geometry as a science. Also presented are interesting facts about the elementary bodies of rotation and their main application in various fields of science and life, both in ancient times and today
Опис
Ключові слова
тіла обертання, циліндр, конус, куля, історія вивчення тіл обертання, bodies of rotation, cylinder, cone, spherе, history of studying bodies of rotation
Цитування
Сіра І. Т. З історії вивчення тіл обертання / І. Т. Сіра, Я. В. Цись // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 143–145.