СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬ- НОГО ІНТЕРЕСУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ПРИ ОВОЛОДІННІ МАТЕМАТИЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито сутність поняття «математична компетентність». Розглянуто потенціал використання соціальних мереж як засобу формування пізнавального інтересу. Особлива увага надається питанню оволодіння математичною компетентністю та описано конкретні приклади використання соціальних мереж при вивченні математики. The theses reveal the essence of the concept of «mathematical competence». Also, the theses are considered the potential of using social networks as a means of forming cognitive interest. Particular attention is paid to the issue of mastering mathematical competence and describes examples of the use of social networks in the study of mathematics.
Опис
Ключові слова
соціальні мережі,, освіта, математична компетентність, пізнавальний інтерес, здобувачі освіти середнього рівня, social networks, education, mathematical competence, cognitive interest, secondary school students
Цитування
Сіра І. Т. Соціальні мережі як засіб формування пізнавального інтересу здобувачів освіти середнього рівня при оволодінні математичною компетентністю / І. Т. Сіра, К. С. Сусліченко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 102–106.