ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ В ХОРЕОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ СУЧАСНОСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Серед ефективних засобів героїко-патріотичного виховання сучасної молоді найменш дослідженим аспектом є виховний потенціал хореографічних композицій сучасності. В кваліфікаційній роботі виявлено та теоретично обґрунтувано ефективні засоби відображення героїко-патріотичної тематики в хореографічних творах сучасності. Виявлені засоби відображення героїко-патріотичної теми були втілені в процесі підготовки хореографічної композиції «Мирний воїн» на матеріалі сучасного танцю. Among the effective means of heroic and patriotic education of modern youth, the least researched aspect is the educational potential of modern choreographic compositions. In the qualification work, effective means of displaying heroic-patriotic themes in contemporary choreographic works were identified and theoretically substantiated. The identified means of displaying the heroic-patriotic theme were embodied in the process of preparing the choreographic composition "Peaceful Warrior" based on the material of modern dance.
Опис
Ключові слова
хореографічні твори, сучасні хореографічні композиції, героїко-патріотична тематики в хореографічних творах, патріотичне виховання молоді, choreographic works, modern choreographic compositions, heroic and patriotic themes in choreographic works, patriotic education of youth
Цитування
Михалінчик І. М. Засоби відображення героїко-патріотичної тематики в хореографічних творах сучасності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / І. М. Михалінчик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореографії. – Харків, 2022. – 33 с. : дод.
Колекції