Роль і місце кібербезпеки в освітній діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид. «Мітра»
Анотація
У тезах розглянуті суть поняття «кібербезпека» і проблеми рішення. Это напрям пов'язаний із захистом: цифрової інформації, операційних систем, комп'ютерних мереж, серверів, баз даних, державних і приватних установ від несанкціонованого втручання сторонніх осіб.В тезисах рассмотрена суть понятия «кибербезопасность» и проблемы решения . Это направление связано с защитой: цифровой информации, операционных систем, компьютерных сетей, серверов, баз данных, государственных и частных учреждений от несанкционированного вмешательства посторонних лиц. The article discusses the essence of the concept of "cybersecurity" and the problems of solution. This area is related to the protection of: digital information, operating systems, computer networks, servers, databases, public and private institutions from unauthorized interference by unauthorized persons.
Опис
Ключові слова
кібербезпека освіти, інформація, дані, кибербезопасность образования, информация, данные, cybersecurity education, information, data
Цитування
Доценко С. О. Роль і місце кібербезпеки в освітній діяльності / С. О. Доценко, В. В. Лебедєва // Матеріали I всеукраїнської науково-практичної конференції «Дистанційна освіта: реалії та перспективи», Харків, 12 груд. 2018 р. : тези / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2018. – С. 12-15.