Інтернет-коментарі до журнальних онлайн-статей як окремий жанр інтернет-медіадискурсу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто інтернет-коментар – це водночас невід’ємна частина й окремий жанр інтернет-медіадискурсу, для якого характерні певні прагматичні та мовностилістичні параметри. У мовно-стилістичному плані жанр коментаря неоднорідний, це спричинено розгалуженою тематикою статей-стимулів та величезною кількістю компонентів. Незважаючи на те, що в більшості випадків самі статті досить нейтральні, коментарі до них часто емоційні й написані розмовним стилем. The article deals with the Internet commentary - it is both an integral part and a separate genre of Internet media discourse, which is characterized by certain pragmatic and linguistic and stylistic parameters. In linguistic and stylistic terms, the commentary genre is heterogeneous, this is caused by the branched topics of the stimulus articles and a huge number of of components. Despite the fact that in most cases the articles themselves are quite neutral, the comments to them are often emotional and written in a conversational style.
Опис
Ключові слова
інтернет-коментар, онлайн-статті, інтернет-дискурс, online commentary, online articles, online discourse
Цитування
Олексієнко М. Інтернет-коментарі до журнальних онлайн-статей як окремий жанр інтернет-медіадискурсу / М. Олексієнко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди [Електронне видання] : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 3. – С. 74–75.