Реалізація права на працю та права на оплату праці у період режиму воєнного стану в Україні: проблемний аспект сучасності і майбутнього

dc.contributor.authorКоваленко, О. О.
dc.date.accessioned2022-10-30T17:00:27Z
dc.date.available2022-10-30T17:00:27Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.description.abstractРежим воєнного стану, запроваджений на території України Указом президента України 24 лютого 2022р.і продовжений до 23 серпня 2022 р. легалізував платформу для запровадження специфіки правового регулювання на час війни російської федерації проти України. Оскільки війна позбавила людей мирного життя, окресливши на найближчий час їх майбутнє у площині, що залежить від військових дій, очевидно, що в найбільшому ступеню режим воєнного стану відобразився на напрямах реалізації їх соціально-економічних прав, зокрема права на працю. 15 березня 2022 р. було прийнято Закон України від N 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який докорінно змінив засади правового регулювання праці на невизначений період війни. Цей невеличкий за розміром нормативно-правовий акт, який вмістив в себе всього 14 статей, спромігся охопити реформами все чинне правове регулювання трудових та похідних від них відносин в Україні: від укладення трудового договору до його припинення, від сфери індивідуальних відносин в сфері праці до колективних.Звісно, режим воєнного стану не дозволяє забезпечувати весь спектр юридичних гарантій працівників, як це є у мирний період і багато обмежень прав працівників очевидно запроваджено з метою стабілізації виробничих відносин, що постраждали під час війни, надання засобів підтримки роботодавцям, які втратили свої потужності. Однак, час, на який це могло бути запроваджено вже мину. Державні діячі, керівники військових адміністрацій говорять про необхідність провадження трудової діяльності для нормального функціонування економіки, а тому очевидно, мають працювати вже не ті механізми, які запроваджувались одразу після введення режиму воєнного стану. The martial law regime, introduced on the territory of Ukraine by the Decree of the President of Ukraine on February 24, 2022 and extended until August 23, 2022, legalized the platform for the introduction of specific legal regulation for the duration of the war of the Russian Federation against Ukraine. Since the war deprived people of a peaceful life, outlining their future in the near future in a plane that depends on military operations, it is obvious that the martial law regime had the greatest impact on the areas of realization of their socio-economic rights, in particular the right to work. On March 15, 2022, the Law of Ukraine No. 2136-IX "On the Organization of Labor Relations under Martial Law" was adopted, which radically changed the principles of legal regulation of labor for an indefinite period of war. This small in size legal act, which contained only 14 articles, managed to cover with reforms all the current legal regulation of labor and derivative relations in Ukraine: from the conclusion of an employment contract to its termination, from the sphere of individual labor relations to collective ones. However, the time for which this could have been introduced has already passed. Statesmen, heads of military administrations talk about the need for labor activity for the normal functioning of the economy, and therefore, obviously, the mechanisms that were introduced immediately after the introduction of martial law should no longer work.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКоваленко О. О. Реалізація права на працю та права на оплату праці у період режиму воєнного стану в Україні: проблемний аспект сучасності і майбутнього / О. О. Коваленко // Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності : матеріали V всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Львів, 2 черв. 2022. – Львів : Галиц. вид. спілка, 2022. – С. 33–35.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8745
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНаціональний університет «Львівська політехніка»uk_UA.UTF-8
dc.subjectправо на працюuk_UA.UTF-8
dc.subjectправо на оплату праціuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрацівникuk_UA.UTF-8
dc.subjectроботодавецьuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрудовий договірuk_UA.UTF-8
dc.subjectпраця в умовах воєнного стануuk_UA.UTF-8
dc.subjectright to workuk_UA.UTF-8
dc.subjectright to remunerationuk_UA.UTF-8
dc.subjectemployeeuk_UA.UTF-8
dc.subjectemployeruk_UA.UTF-8
dc.subjectemployment contractuk_UA.UTF-8
dc.subjectwork under martial lawuk_UA.UTF-8
dc.titleРеалізація права на працю та права на оплату праці у період режиму воєнного стану в Україні: проблемний аспект сучасності і майбутньогоuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeRealization of the right to work and the right to remuneration during martial law in Ukraine: problematic aspect of the present and futureuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Коваленко О.О. Реалізація права на працю.pdf
Розмір:
1.42 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: