ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩІЙ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто один із шляхів вдосконалення професійної освіти та підвищення якості освітніх послуг. Пропонується перехід від традиційних форм контролю знань студентів до комп’ютерного тестування. Розглянуто можливості використання системи Moodle для реалізації тестового контролю. Результати проведених діагностичних досліджень контролю знань студентів свідчать про підвищення ефективності процесу навчання з вищої математики. The paper considers one of the ways to improve vocational education and improve the quality of educational services. The transition from traditional forms of student knowledge control to computer-based testing is proposed. Possibilities of using MOODLE system for realization of test control are considered. The results of diagnostic studies of students’ knowledge control indicate an increase in the effectiveness of the learning process in higher mathematics.
Опис
Ключові слова
педагогічний контроль, комп’ютерне тестування, вища математика, підвищення ефективності освіти, рedagogical control, computer testing, higher mathematics, improving the efficiency of education
Цитування
Романюк С. П. Використання комп’ютерного тестування в процесі навчання вищій математики / С. П. Романюк, В. Г. Моторіна // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 91–93.