Педагогічні стратегії комунікативної діяльності в багатокультурному суспільстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
При реалізації принципу комунікативності в педагогіці робиться акцент на суб’єктивній стороні навчального і виховного процесів, на дослідженні процесу комунікації і його провідного компоненту — спілкуванні, тому що спілкування є основою для формування високої комунікативності вчителя і його педагогічної майстерності. При реализации принципа коммуникативности в педагогике делается акцент на субъективной стороне учебного и воспитательного процессов, на исследовании процесса коммуникации и его ведущего компонента — общении, потому что общение является основой для формирования высокой коммуникативности учителя и его педагогического мастерства.
Опис
Ключові слова
модернізація освіти, педагогічні стратегії, комунікативна діяльність, суб’єктність студента, модернизация образования, педагогические стратегии, коммуникативная деятельность, субъектность студента, modernization of education, pedagogical strategies, communicative activities, the subjectivity of the student
Цитування
Разуменко О. О. Педагогічні стратегії комунікативної діяльності в багатокультурному суспільстві / О. О. Разуменко // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 150–155.