ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА НА ФОРМУВАННЯ ШЛЯХЕТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖІНКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах описано ролі жінки в сучасному суспільстві. Проаналізовано групи гендерних стереотипів (уявлення про психологічні риси та якості особистості чоловіків і жінок; соціальні начала; відмінності в змісті праці). Розкрито типи сімей відповідно до панування гендерних стереотипів (традиційна, елітарна, змішана) та розглянуто їх вплив на ставлення до жінки. The article author has described the role of women in modern society. The groups of gender stereotypes have been analyzed. They are ideas about psychological traits and personality traits of men and women, social principles; differences in the content of work). The types of families according to the dominance of gender stereotypes have been revealed. They are traditional, elitist and mixed families. Their influence on attitude to womanhood has been determined.
Опис
Ключові слова
стереотип, гендерні стереотипи, типи сімей, функції жінки, сучасна жінка, stereotype, gender stereotypes, types of families, functions of woman, modern woman
Цитування
Кохан Д. М. Вплив гендерних стереотипів сучасного суспільства на формування шляхетного ставлення до жінки / Д. М. Кохан // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 183–186.