Наукова бібліотека Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Відеопрезентація розкриває напрямки діяльності Наукової бібліотеки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Видеопрезентация раскрывает направления деятельности Научной библиотеки Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. The video presentation reveals the activities of the Scientific Library of H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Опис
Ключові слова
наукова бібліотека, заклади вищої освіти, інформаційні ресурси наукової бібліотеки, інформаційний супровід навчання, інформаційний супровід наукової роботи, послуги наукової бібліотеки, видавнича діяльність наукової бібліотеки, научная библиотека, учреждения высшего образования, информационные ресурсы научной библиотеки, информационное сопровождение обучения, информационное сопровождение научной работы, услуги научной библиотеки, издательская деятельность научной библиотек, scientific library, institutions of higher education, information resources of the scientific library, information support of training, information support of scientific work, scientific library services, publishing activity of the scientific library
Цитування
Наукова бібліотека Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : відеопрезентація / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. Т. М. Поплавська ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2020.