Інтегровані уроки як один із засобів підвищення активності учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний медичний університет
Анотація
Проаналізовано та узагальнено інтегровані уроки як один із засобів підвищення активності учнів. Проанализированы и обобщены интегрированные уроки как одно из средств повышения активности учащихся. The integrated lessons are analyzed and summarized as one of the means of increasing student activity.
Опис
Ключові слова
математика, інтегровані уроки, активність учнів, інтеграція навчання, учні, математика, интегрированные уроки, активность учащихся, интеграция обучения, ученики, mathematics, integrated lessons, student activity, learning integration, students
Цитування
Руденко Д. Інтегровані уроки як один із засобів підвищення активності учнів / Д. Руденко // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, психологія) : матеріали Х Міжрегіон. наук.-метод. інтернет-конф., Харків, 5-6 груд. 2017 р. – Харків : МіФ, 2017. – С. 217–219.