Застосування фактур в дизайні одягу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто поняття «фактура» та її класифікація за групами згідно своєї структури та зовнішнього виду; виділено способи створення фактурних поверхонь; представлено приклади застосування фактур в дизайні одягу провідних дизайнерів світу. В статье рассмотрено понятие «фактура» и ее классификация по группам согласно своей структуры и внешнего вида; выделено способы создания фактурных поверхностей; представлены примеры применения фактур в дизайне одежды ведущих дизайнеров мира. The term “texture” its group classification according to its structure and appearance are considered in the article; ways of creating of texture surfaces are highlighted; examples of texture application in clothing design are listed.
Опис
Ключові слова
фактура, структура, тканина, полотно, дизайн одягу, студентські роботи, ткань, дизайн одежды, студенческие работы, texture, structure, fabric, cloth, design of clothes, student work
Цитування
Очеретна Н. А. Застосування фактур в дизайні одягу / Н. А. Очеретна, Л. С. Григорова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 231–237.