Етнонаціональна політика більшовиків у 1917–1921 роках та її реалізація на Харківщині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор звертається до політико-правового досвіду вирішення національних проблем у період Української революції 1917–1921 рр. на Харківщині. Творення власної національної держави, що відповідало споконвічним прагненням українського народу, гостро поставило питання про залучення до цього процесу етнічних меншин. Це змусило політичні сили, які вели боротьбу за владу в Україні, в тому числі й більшовиків, запропонувати власні моделі регулювання етнічних процесів. The author refers to the political and legal experience of solving national problems during the Ukrainian revolution of 1917–1921 in the Kharkiv region. The creation of its own national state, which corresponded to the primordial aspirations of the Ukrainian people, acutely raised the question of the involvement of ethnic minorities in this process. This forced the political forces that were fighting for power in Ukraine, including the Bolsheviks, to propose their own models of regulating ethnic processes.
Опис
Ключові слова
етнополітичні процеси, національна політика більшовиків, національні меншини України, Харківщина, ethnopolitical processes, national policy of the Bolsheviks, national minorities of Ukraine, Kharkiv Region
Цитування
Гончарова О. С. Етнонаціональна політика більшовиків у 1917–1921 роках та її реалізація на Харківщині / О. С. Гончарова // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 50–59.