Chess therapy as a new trend in training of future social pedagogues

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Pitesti University publishing house
Анотація
Scientific research and practical social-pedagogical activity are exploring the possibilities of using chess as a means of rehabilitation. Study Aim: to determine the readiness of social pedagogues to use chess therapy and to propose a technology for the training of social pedagogues to use chess therapy in professional activities. Results: The low level of readiness of social pedagogues to use chess therapy in professional activity is revealed. We have proposed a technology for forming the readiness of future social pedagogues for the use of chess therapy in professional activities at the Pedagogical University. Conclusions: The studying of chess therapy shall be introduced into the system of training of social pedagogues. Науково-дослідна та практична соціально-педагогічна діяльність вивчає можливості використання шахів як засоби реабілітації. Мета дослідження: визначити готовність соціальних педагогів до застосування шахової терапії та запропонувати технологію підготовки соціальних педагогів до використання шахової терапії у професійній діяльності. Результати: Виявлено низький рівень готовності соціальних педагогів до використання шахової терапії у професійній діяльності. Нами запропоновано технологію формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання шахової терапії у професійній діяльності в педагогічному університеті. Висновки. Вивчення шахової терапії доцільно запровадити в систему підготовки соціальних педагогів.
Опис
Ключові слова
chess therapy, chess, social pedagogue, readiness, technology of training, шахова терапія, шахи, соціальний педагог, готовність, технологія навчання
Цитування
Romanova I. Chess therapy as a new trend in training of future social pedagogues / I. Romanova, М. Vasylieva, М. Podberezskyi // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18 (Supplement issue 4). – Art 266. – Р. 1820 –1825.