Міжнародна трудова міграція як визначний сучасний аспект розвитку національної економіки України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Світові глобалізаційні процеси та подальше відкриття національних економік створюють умови не тільки для міжнародного переміщення капіталів, але й породжують масштабні міграційні процеси. Сучасна економіка України характеризується стрімким зростанням темпів міжнародної міграції працездатного населення, молоді, фахівців. Військові дії багатократно прискорили цей процес. Ситуація стає загрозливою для подальшого розвику національної економіки України і потребує грунтовного аналізу. World globalization processes and further opening of national economies create conditions not only for international movement of capital, but also give rise to large-scale migration processes. The modern economy of Ukraine is characterized by a rapid increase in the rate of international migration of the working population, youth, and specialists. Military operations have repeatedly accelerated this process. The situation becomes threatening for the further development of the national economy of Ukraine and requires a thorough analysis.
Опис
Ключові слова
трудова міграція, відкрита економіка, національна економіка, причини міжнародної трудової міграції, наслідки міжнародної трудової міграції, labor migration, open economy, national economy, causes of international labor migration, consequences of international labor migration
Цитування
Нестеренко В. Ю. Міжнародна трудова міграція як визначний сучасний аспект розвитку національної економіки України / В. Ю. Нестеренко, В. К. Сідельникова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – Харків, 2022. – № 29. – С. 56–63.