Аспекти кітайських дієслів у відображенні української мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дієслова у китайській мові, які поділяються на дієслова повнозначні та дієслова допоміжні. Повнозначні дієслова розпадаються на дієслова не результативні і дієслова результативні та можуть самостійно виконувати функцію простого присудка. Результативні дієслова можуть розглядатися як недоконаний вид в українській мові. В статье рассматриваются глаголы на китайском языке, которые делятся на знаменательные глаголы и вспомогательные глаголы. Полные глаголы делятся на непроизводительные и производительные глаголы и могут самостоятельно выполнять функцию простого сказуемого. Эффективные глаголы можно рассматривать как несовершенного форму в украинском языке. The article considers verbs in Chinese, which are divided into full verbs and auxiliary verbs. Full verbs are divided into non-productive verbs and productive verbs and can independently perform the function of a simple predicate. Effective verbs can be considered as an imperfect form in the Ukrainian language.
Опис
Ключові слова
китайська мова, дієслова, українська мова, студентські роботи, китайский язык, глаголы, украинский язык, студенческие работы, Chinese, verbs, Ukrainian language, student work
Цитування
Мілова Д. І. Аспекти кітайських дієслів у відображенні української мови / Д. І. Мілова // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 27–28.