ОТРУЙНІ РОСЛИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЯК ЛІКАРСЬКА СИРОВИНА, В КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Представлені результати інвентаризації отруйних рослин, що мають лікарські властивості колекції ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Проаналізовано 83 види рослин, що входять до складу 31 родини. Виявлено найбільш чисельні родини серед яких Rosaceae, Oleaceae, Magnoliaceae, Ranunculaceae, Ericaceae, Liliaceae. Подані результати аналізу фітотоксинів, їх дії та розподілу в органах рослин. Представлены результаты инвентаризации ядовитых растений, имеющих лекарственные свойства коллекции ботанического сада ХНПУ имени Г. С. Сковороды. Проанализированы 83 вида растений, входящих в состав 31 семьи. Выявлены наиболее многочисленные семьи среди которых Rosaceae, Oleaceae, Magnoliaceae, Ranunculaceae, Ericaceae, Liliaceae. Представленные результаты анализа фитотоксины, их действия и распределения в органах растений. This paper provides the results of stocktaking in G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University's botanical garden of poisonous plants which have medicinal properties. 83 species of 31 families had been analyzed. The most numerous families had been detected, e.g. Rosaceae, Oleaceae, Magnoliaceae, Ranunculaceae, Ericaceae, Liliaceae. The results of phytotoxin analysis and it's distribution in plant organs are provided.
Опис
Ключові слова
отруйні рослини, оранжерея, лікарська сировина, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ядовитые растения, лекарственное сырье, ХНПУ имени Г. С. Сковороды, poisonous plants, greenhouse, medicinal raw materials, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Отруйні рослини, що використовуються як лікарська сировина, в колекції ботанічного саду ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Я. В. Гончаренко [та ін.] // Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін : зб. ст. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В. І. Липського Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, м. Одеса, 19-21 верес. 2017 р. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 41–42.