ЖИТТЄВІ ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ – ОСНОВА ПРОПЕДЕВТИКИ ПРИХОВАНИХ СИТУАЦІЙ РИЗИКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено узагальнення практичного досвіду психолого-педагогічної роботи з формування життєвих ціннісних орієнтацій підлітків. На підставі практичного досвіду з пропедевтики і корекції прихованих ситуацій ризику в середовищі підлітків розроблено шляхи їхньої підтримки і практичні поради для вчителів, психологів, батьків дітей. The article presents a generalization of practical experience of psychological and pedagogical work on the formation of life value orientations among adolescents. Based on practical experience in propaedeutics and correction of hidden risk situations among adolescents, ways to support adolescents and practical advice for teachers, psychologists, parents of children have been developed.
Опис
Ключові слова
особистість, психологічний супровід, пропедевтика, підліток, цінності, personality, psychological support, propaedeutics, adolescent, values
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Життєві ціннісні орієнтації підлітків – основа пропедевтики прихованих ситуацій ризику / В. В. Горбатюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 282–286.