ТАНОК ЯК ЗАСІБ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті розкрито вплив танцю, зокрема її імпровізаційної складової, на вдосконалення сутнісних сил особистості. Хореографія сприяє розвиткові її творчих якостей і здібностей, зростанню внутрішніх потенціалів, пізнавальної активності й емоційної чутливості, естетичних потреб і смаків, стимулюванню прагнення до самовдосконалення. The article reveals the influence of dance, in particular its improvisational component, on the improvement of the essential forces of personality. Choreography promotes the development of her creative qualities and abilities, the growth of internal potentials, cognitive activity and emotional sensitivity, aesthetic needs and tastes, stimulating the desire for self-improvement.
Опис
Ключові слова
танець, імпровізація, розвиток особистості, самовдосконалення, personal development, dance, improvisation, self-improvement
Цитування
Косиченко В. А. Танок як засіб самовдосконалення особистості / В. А. Косиченко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 102–105.