МОВА СПОРТИВНОГО КОМЕНТАТОРА: ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ КОМЕНТАРІВ ДО АВТОПЕРЕГОНІВ "ФОРМУЛА 1")

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні представлені результати вивчення лінгвістичних та дидактичних особливостей спортивних коментаторів на прикладі перегонів "Формула-1". Наведені основні мовні стратегії та тактики, що використовуються спортивними коментаторами, проаналізовані виступи видатних коментаторів та приведені приклади їх прийомів коментування спортивних подій. The master's research presents the results of the study of linguistic and didactic features of sports commentators on the example of "Formula 1" races. The main linguistic strategies and tactics used by sports commentators are presented, the speeches of prominent commentators are analyzed and examples of their methods of commenting on sports events are given.
Опис
Ключові слова
спортивний коментар, мовна стратегія, "Формула-1", sports commentary, language strategy, "Formula-1"
Цитування
Ткачов А. С. Мова спортивного коментатора: лінгвістичні та дидактичні особливості (на матеріалі коментарів до автоперегонів "Формула 1") : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / А. С. Ткачов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 77 с. : дод.
Колекції