Український традиційний емоційний концепт "кохання" в поезії Миколи Вінграновського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначено закономірності функціонування українського традиційного емоційного концепту «кохання» в поетичних творах М. Вінграновського, з’ясування особливостей авторського світобачення. The article defines the regularities of the functioning of the traditional Ukrainian emotional concept of "love" in the poetic works of M. Vingranovsky, and elucidates the features of the author's worldview.
Опис
Ключові слова
Вінграновський М. С., емоційний концепт «кохання», української фольклорна картина світу, магістерські роботи, Vinhranovskyi M., the emotional concept of "love", the Ukrainian folklore picture of the world, master's work
Цитування
Ситник В. О. Український традиційний емоційний концепт "кохання" в поезії Миколи Вінграновського / В. О. Ситник // Формування сучасної науки: методика та практика : матеріали II Міжнар. студент наук конф., Вінниця, 4 листоп. 2022 р. / ГО «Молодіж. Наук. ліга». – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 278–279.