Інтеграційні процеси в аграрному секторі національної економіки: ключові проблеми та перспективи розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет міського господарства імені О. М.Бекетова
Анотація
Аграрний сектор, який здійснює достатньо вагомий внесок у функціонування національної економіки, характеризується динамічним розвитком інтеграційних процесів. Останній відбувається під впливом економічних, політичних, соціальних, ментальних трансформацій у суспільстві та в аграрній сфери зокрема. Аграрный сектор, осуществляет достаточно весомый вклад в функционирование национальной экономики, характеризуется динамичным развитием интеграционных процессов. Последнее происходит под влиянием экономических, политических, социальных, ментальных трансформаций в обществе и в аграрной сфере в частности.The agricultural sector, which makes a significant contribution to the functioning of the national economy, is characterized by the dynamic development of integration processes. The latter occurs under the influence of economic, political, social, mental transformations in society and in the agricultural sector in particular.
Опис
Ключові слова
аграрний сектор, національна економіка, агропромислова інтеграція, аграрный сектор, национальная экономика, агропромышленная интеграция, agricultural sector, National economy, agro-industrial integration
Цитування
Сідельнікова І. В. Інтеграційні процеси в аграрному секторі національної економіки: ключові проблеми та перспективи розвитку / І. В. Сідедьнікова, К. Ю. Пєшенко // Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лют. 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [оргкомітет: Бабаєв В. М. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – С. 169–171.