ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ ІГОР

dc.contributor.authorЛобанова, Н. В.
dc.date.accessioned2023-04-04T15:05:14Z
dc.date.available2023-04-04T15:05:14Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено психолого-педагогічні умови ефективного використання українських народних ігор в педагогічному процесі дошкільного закладу. Обґрунтувано проблеми використання українських народних ігор в психолого-педагогічному аспекті, проаналізовано альтернативні програми цього напрямку і експериментально опробовано систему народних ігор в особистій дослідній практиці. Розроблено практичні рекомендації щодо використання українських народних ігор, визначенні умов впливу народних ігор на моральний розвиток і виховання дітей. The qualification work investigates the psychological and pedagogical conditions for the effective use of Ukrainian folk games in the pedagogical process of preschool institutions. The problems of using Ukrainian folk games in the psychological and pedagogical aspect are substantiated, alternative programmes in this area are analysed and the system of folk games is experimentally tested in personal research practice. Practical recommendations for the use of Ukrainian folk games, determining the conditions of influence of folk games on the moral development and education of children are developed.
dc.identifier.citationЛобанова Н. В. Виховання особистості дитини дошкільного віку засобами народних ігор : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Н. В. Лобанова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 79 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10718
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectукраїнські народні ігри
dc.subjectпроцес виховання
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectUkrainian folk games
dc.subjectupbringing process
dc.subjectpreschool children
dc.titleВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ ІГОР
dc.title.alternativeEDUCATION OF THE PRESCHOOL CHILD'S PERSONALITY BY MEANS OF FOLK GAMES
dc.typeOther
Файли
Колекції