ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто психологію творчості. В сучасних умовах сьогодення творчість розглядається не стільки як процес створення нових матеріальних та духовних цінностей, скільки як процес та продукт діяльності мистецької галузі, що набуває широкого впливу на всі види людської діяльності та розглядається як вихід за межі безпосереднього відображення дійсності. Зазначено, що ефективна творча діяльність людини є вагомим чинником який ініціює динаміку розвитку культури та мистецтва, є гарантом успішної соціальної адаптації особистості в сучасних умовах розвитку суспільства. The publication deals with the psychology of creativity. In today's modern conditions, creativity is considered not so much as a process of creating new material and spiritual values, but as a process and product of the artistic field, which has a wide influence on all types of human activity and is considered as a step beyond the direct reflection of reality. It is noted that the effective creative activity of a person is an important factor that initiates the dynamics of the development of culture and art, and is a guarantor of the successful social adaptation of an individual in the modern conditions of the development of society.
Опис
Ключові слова
психологія мистецтва, творчість, студентські роботи, psychology of art, creativity, student works
Цитування
Стрітьєвич Т. Психологія творчості в сучасних умовах / Т. Стрітьєвич // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 79.