До питання розвитку жанру детектив в українській літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто витоки появи детективного жанру в українській літературі. Одним з перших письменників, які почали використовувати елементи детективного жанру, став Григорій Квітка-Основ‘яненко. Письменник, чітко послуговуючись у своїй творчості просвітитницькими ідейно-мистецькими засадами, дотримуючись принципів естетики й поетики просвітитницького реалізму та сентименталізму, не зміг оминути романтичного світобачення в оповіданні «Перекотиполе». The article examines the origins of the detective genre in Ukrainian literature. One of the first writers, who began to use elements of detective genre, was Grigory Kvitka-Osnovyanenko. The writer, clearly using in his work enlightenment ideological and artistic foundations, adhering to the principles of aesthetics and poetics of enlightenment realism and sentimentalism, could not bypass the romantic world view in the story "Perekotipole".
Опис
Ключові слова
Квітка-Основ‘яненко Г., українська література, детективний жанр, Kvitka-Osnov'anenko H., Ukrainian literature, detective genre
Цитування
Веретюк Т. До питання розвитку жанру детектив в українській літературі / Т. Веретюк // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 103–105.