Застосування вправ із розділу «Спортивні та рухливі ігри» в підготовці військовослужбовців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Розглянуто зміст та завдання розділу «Спортивні та рухливі ігри» в процесі підготовки військовослужбовців. Визначено особливості застосування ігрових вправ в системі бойової підготовки в різних родах та видах Збройних Сил та їх забезпечення в різних країнах світу. Рассмотрены содержание и задачи раздела «Спортивные и подвижные игры» в процессе подготовки военнослужащих. Определены особенности применения игровых упражнений в системе боевой подготовки в различных родах и видах Вооруженных Сил и их обеспечения в разных странах мира. The content and tasks of the section "Sports and outdoor games" in the process of training military personnel are considered. The features of the use of game exercises in the system of combat training in various branches and types of the Armed Forces and their support in different countries of the world have been determined.
Опис
Ключові слова
військовослужбовці, спортивні ігри, військово-авіаційне п’ятиборство, военнослужащие, спортивные игры, военно-авиационное пятиборье, military personnel, sport games, military aviation pentathlon
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Застосування вправ із розділу «Спортивні та рухливі ігри» в підготовці військовослужбовців / Ж. О. Цимбалюк, А. В. Гришко, А. С.Шевченко // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах : матеріали XVІ наук. конф., Харків, 7–8 лют. 2020 р. – Харків : ХДАФК, 2020. – Т. 1. – С. 89–92.