Етнографічні дослідження дитинства в XIX ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини, видавництво «Курсор»
Анотація
В статті розкриті питання появи і проведення етнографічних досліджень, присвячених різним питанням дитинства, які свідчать про визнання дорослими цінності і важливості цього періоду життя, їх прагнення забезпечити необхідні умови для повноцінного розвитку дитини. В статье раскрыт вопрос появления и проведения этнографических исследований, посвященных различным вопросам детства, свидетельствующих о признании взрослыми ценности и важности этого периода жизни, их стремление обеспечить необходимые условия для полноценного развития ребенка. The article reveals the issue of the appearance and carrying out of ethnographic studies devoted to various issues of childhood, which testify to the recognition of the value and importance of this period of life by adults, their desire to provide the necessary conditions for the full development of the child.
Опис
Ключові слова
етнографічні дослідження дитинства, специфіка дитячого розвитку, этнографические исследования детства, специфика детского развития, ethnographic studies of childhood, the specifics of child development
Цитування
Лупаренко С. Є. Етнографічні дослідження дитинства в XIX ст. / С. Є. Лупаренко // Культурна спадщина Слобожанщини : зб. наук. ст. – Харків : Курсор, 2016. – Вип. 32. – С. 216–218.