Підготовка вчителя початкових класів: погляд К. Д. Ушинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано питання підготовки вчителів в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського, який високо підняв суспільне значення вчителя, розробив систему його наукової і педагогічної підготовки. Значну частину своїх робіт він присвятив саме вчителеві. Його розуміння проблеми народного вчителя було прогресивним свого часу і тепер залишається співзвучним нашому часу. Ідеї великого педагога зберігають свою творчу силу, і залишаються дієвими в практиці нинішніх педагогів. The article analyzes the issues of teacher training in the pedagogical heritage of K. D. Ushinsky, who highly raised the social importance of the teacher, developed a system of his scientific and pedagogical training. A significant part of of his works he devoted to the teacher. His understanding of the problem of the national teacher was progressive in his time and now remains consonant with to our time. The ideas of the great teacher retain their creative power, and remain effective in the practice of today's teachers.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, підготовка вчителів, К. Д. Ушинський, pedagogical heritage, teacher training, K. D. Ushinsky
Цитування
Тер-Арсенян Н. Підготовка вчителя початкових класів: погляд К. Д. Ушинського / Н. Тер-Арсенян // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 65.