DEVELOPMENT OF SELF-MOTIVATION TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE AMONG MEDICAL STUDENTS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Distance learning presents unique challenges for students, and maintaining a high level of self-motivation in learning a foreign language becomes even more crucial. In conclusion, developing self-motivation in learning a foreign language is essential for medical university students, particularly in the context of distance learning. It is a valuable skill that not only facilitates effective language acquisition but also contributes to the personal and professional growth of students, making them more competent and self-assured medical professionals in the globalized world. Дистанційне навчання ставить перед студентами унікальні виклики, а підтримка високого рівня самомотивації у вивченні іноземної мови стає ще більш важливою. Отже, розвиток самомотивації у вивченні іноземної мови є важливим для студентів медичних університетів, особливо в умовах дистанційного навчання. Це цінна навичка, яка не тільки сприяє ефективному засвоєнню мови але й сприяє особистісному та професійному зростанню студентів, роблячи їх більш компетентними та впевненими у собі медичними працівниками у глобалізованому світі.
Опис
Ключові слова
distance learning, learning a foreign language, self-motivation, medical students, postgraduate work, дистанційне навчання, вивчення іноземної мови, самомотивація, студенти-медики, аспірантські роботи
Цитування
Iukhno N. V. Development of self-motivation to learn a foreign language among medical students / N. V. Iukhno // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 308–310.