ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
В статті розглянуто підстави припинення шлюбу, юридичні факти (смерть, оголошення особи померлою, або розірвання шлюбу), з настанням яких закон пов'язує припинення на майбутнє сімейних правовідносин подружжя. В статье рассмотрены основания прекращения брака, юридические факты (смерть, объявление лица умершим или расторжение брака), с наступлением которых закон связывает прекращение на будущее семейных правоотношений супругов. The article deals with the grounds for termination of marriage, legal facts (death, declaration of death or dissolution of marriage) with the occurrence of which the law binds the termination in the future of family legal relations of spouses.
Опис
Ключові слова
розірвання шлюбу, припинення шлюбу, сімейне право, расторжение брака, прекращение брака, семейное право, dissolution of marriage, termination of marriage, family law
Цитування
Пономаренко О. М. Підстави припинення шлюбу / О. М. Пономаренко // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – Т. 12 : Сiмейне право / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: В. І. Борисова (голова) та ін.] – 2021. – С. 243–247.