Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Презентацію розроблено з метою надати допомогу при оформленні посилань в наукових роботах за ДСТУ 8302:2015 тим, хто опрацьовує переліки бібліографічних посилань або готує власні наукові роботи до подання до видавництва чи редакції наукового періодичного видання. Презентация разработана с целью оказать помощь при оформлении ссылок в научных работах по ГОСТ 8302: 2015 тем, кто обрабатывает списки библиографических ссылок или готовит собственные научные работы для представления в издательство или редакции научного периодического издания. The presentation is designed to provide assistance in making references in scientific papers in accordance with GOST 8302: 2015 for those who process lists of bibliographic references or prepare their own scientific papers for submission to the publishing house or editorial office of a scientific periodical.
Опис
Ключові слова
бібліографічні посилання, оформлення бібліографічних посилань, наукові публікації, библиографические ссылки, оформление библиографических ссылок, научные публикации, bibliographic references, registration of bibliographic references, scientific publications
Цитування
Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання : презентація / уклад. Т. І. Неудачина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, наук. б-ка. – Харків : ХНПУ, 2017. – 31 сл.