Актуальність пошуку ефективних технологій і методик профілактики девіантної поведінки підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі узагальнення наукової літератури та практики систематизовано та відібрано найбільш ефективні напрямки профілактики девіантної поведінки підлітків. На основі узагальнення наукової літератури та практики систематизовано та відібрано найбільш ефективні напрямки профілактики девіантної поведінки підлітків. Based on the generalization of scientific literature and practice, the most effective areas of prevention of deviant behavior of teenagers were systematized and selected.
Опис
Ключові слова
підлітки, девіантна поведінка, профілактика девіантної поведінки, студентські роботи, teenagers, deviant behavior, prevention of deviant behavior, student work
Цитування
Гончарова А. О. Актуальність пошуку ефективних технологій і методик профілактики девіантної поведінки підлітків / А. О. Гончарова / Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 56–59.