Особливості протидії написанню робіт на замовлення у вищій освіті Великої Британії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами досліджено досвід протидії написанню робіт на замовлення у закладах вищій освіті Великої Британії. The authors investigated the experience of opposition to the writing of works to order in institutions of higher education in Great Britain.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, Велика Британія, academic integrity, United Kingdom
Цитування
Гнітій А. О. Особливості протидії написанню робіт на замовлення у вищій освіті Великої Британії / А. О. Гнітій, Т. С. Твердохліб // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 13–14.